Pachetele oferite de platforma TransaTravel.ro sunt următoarele:

 • Găzduire pagină online GOLD – 129 lei/lună

Descriere: - Galerie foto (materiale realizate de noi)

 • Banner mare pe prima pagină (în funcție de categoria în care este încadrată proprietatea) a site-ului transatravel.ro
 • Filmări aeriene + locație (film de prezentare)
 • Posibilitate rezervare online în timp real
 • Intervenții, actualizări rapide incluse (în limita a două ore/lună)
 • Intervenții suplimentare 50 lei/oră

 

 • Găzduire pagină online PREMIUM – 79 lei/lună

Descriere: - Galerie foto (materiale realizate de noi)

 • Filmări aeriene + locație (film de prezentare)
 • Posibilitate rezervare online cu confirmare
 • Intervenții, actualizări rapide 50 lei/oră

 

 • Găzduire pagină online BASIC – 29 lei/lună

Descriere:  - Galerie foto (materialele proprietarului)

 • Date de contact(telefon, mail, adresa)
 • Clientul administrează personal pagina din panoul de control
 • Intervenții, actualizări rapide 50 lei/oră

 

 • Fotografii pentru Evenimente și Locații - 300€

Descriere: - DSLR Cannon 750D rezoluție 24.2 Mpx + obiective fisheye, ultra-wide, zoom și fix

 • 300 fotografii brute, din care 100 de fotografii prelucrate profesional (Photoshop/Lightroom)
 • Timp de livrare 3 zile.
 • Filmări/Fotografii Aeriene DJI Phantom 4 - 200€

Descriere: - Realizăm filmări și fotografii aeriene pentru locații și evenimente în format 4K și/sau Full HD, în limita a maxim 60 minute de zbor.

 • Anunțuri Proiecte Europene
  Anunțuri de fonduri și proiecte europene, implementate de firme și antreprenori care își dezvoltă afacerile cu finanțări acordate prin granturi și programe din bani europeni
  Anunțurile/comunicatele de presă obligatorii pot fi postate online în secțiunea dedicată fondurilor europene de pe Transatravel.ro

 • Prețuri pentru Anunțuri de Proiecte Europene
   Valoarea contractului este 6000 lei astfel:
  -    3000 lei anunț/comunicat de presă de începerea proiectului.
  -    3000 lei anunț/comunicat de presă de finalizarea proiectului.
  Pentru publicare anunțuri/comunicate pe Transatravel.ro trimite solicitare pe adresa:
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   
  Anunțurile vor fi afișate public astfel:
  -    integral, pe o pagină individuală (de articol), din secțiunea Anunțuri Proiecte Europene
  -    într-un modul simplificat, cu titlu și imagine, pe pagina secțiunii Anunțuri Proiecte Europene.

  -    Anunțurile/Comunicatele de presă vor fi marcate, în titlu, cu [P]

Clauze Contractuale de bază

Platforma promovare on-line - Oltenia de sub munte

Obiectul contractului îl reprezintă serviciile platformei.

Contractul intră în viguare la data semnării lui de către părţi şi este încheiat  pe perioadă minimă contractuală stabilită cu clientul. În cazul în care nici una dintre părţi nu notifică în prealabil cu cel puţin 30 de zile celeilalte părţi intenţia de a înceta contractul la data expirării perioadei minime contractuale sau la data expirării unei perioade pentru care s-a prelungit contractul, acesta se prelungeşte tacit pe perioade determinate succesive egale cu perioada minimă contractuală.

Administratorul platformei are dreptul de a solicita clientului prezentarea documentelor originale care atestă identitatea şi adresa.

Activarea are loc într-un termen de 7(şapte) zile calendaristice:

 • de la data la care părţile au semnat contractul;
 • de la data la care clientul a pus la dispoziţie documentele solicitate cuprinzând informaţii care să ateste identitatea şi adresa.

       Activarea nu poate avea loc în termenul prevăzut mai sus din cauza:

 • nefurnizării documentelor cuprinzând informaţii care să ateste identitatea şi adresa;
 • dacă activarea nu poate avea loc în termenul prevăzut mai sus din cauza nefurnizării documentelor cuprinzând informaţii care să ateste identitatea şi adresa clientului, titularul sit-ului este îndreptăţit să considere contractul încetat cu efecte imediate, fără intervenţia instanţei judecătoreşti şi fără altă formalitate, clientul neavând dreptul la daune.
 • În cazul nerespectării termenului de 7 (şapte) zile calendaristice, clientul poate solicita despăgubiri în termen de maxim 30 de zile de la data semnării contractului. Despăgubirile se vor calcula în funcţie de valoarea contractului şi perioada în care serviciul nu a fost prestat şi se acordă prin creditarea clientului.

       Plata se va face lunar sau anual în contul: RO59BTRLRONCRT0317935301(Banca Transilvania). Factura se va trimite pe adresa de email a CLIENTULUI. Plata facturii se va face în maxim 3 (trei) zile lucrătoare de la data emiterii facturii. Factura se va emite în data zilei de 7 (șapte) a fiecărei luni.

Administratorul platformei depune toate eforturile rezonabile pentru a asigura calitatea optimă a serviciilor furnizate şi răspunde pentru furnizarea serviciilor conform contractului şi pentru conformitatea serviciilor cu legislaţia din România.

Suspendarea furnizării serviciilor se face în următoarele condiţii:

 • Clientul nu a achitat integral factura;
 • Clientul şi-a încălcat orice alte obligaţii contractuale şi/sau condiţiile de folosire a serviciilor site-ului;
 • În caz de fraudă a clientului;
 • În orice alte cazuri prevăzute în lege sau contract.

Administratorul platformei îşi rezervă dreptul de a modifica oricare dintre prevederile cuprinse în termenii şi condiţiile contractuale, notificând clientul asupra modificărilor propuse cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte ca modificarea să devină efectivă. Clientul are dreptul de a denunţa unilateral contractul în termenul de mai sus dacă nu acceptă modificările propuse, fără a fi obligat la plata vreunei despăgubiri către site, în caz contrar considerându-se că a acceptat modificările propuse.

Încetarea contractului:

 • Prin acordul părţilor;
 • Prin denunţarea unilaterală, solicitată de client, cu un preaviz de 30 de zile calendaristice şi cu plata de juste despăgubiri egale cu valoarea contractului până la expirarea perioadei minime contractuale. Nerespectarea termenului de preaviz conduce la considerarea ca neconformă a solicitării de denunţare a contractului;
 • La data primirii notificării, fără intervenţia instanţei de judecată şi fără alte formalităţi, în cazul în care clientul persoană juridică îţi încetează activitatea, devine insolvabil, este iniţiată o procedură de lichidare împotriva acestuia sau în cazul de deces al clientului persoană fizică;
 • În orice alte cazuri prevăzute în contract sau legislaţia aplicabilă.

Clientul poate plăti în cont sau numerar, pentru solicitări de schimbări de pachete, activări sau dezactivări de opţiuni şi servicii.

Accesul la acest serviciu se poate face printr-un nume de utilizator şi o parolă, cunoscute numai de clientul titular al contului. Clientul îşi asumă întreaga răspundere pentru păstrarea în siguranţă a parolei şi pentru utilizarea acesteia.

Pentru pachetele Gold si Premium, materialele promotionale initiale (foto/video/text) vor fi realizate pe parcursul întregii perioade contractuale de un an.

Termenii şi condiţiile de utilizare în detaliu pot fi găsite la adresa: https://transatravel.ro/termeni-conditii .